Transkribering 101

Burhan Kesapli
 • Uppdaterad

Transkribering av röstmeddelanden kan ske både i din privata röstbrevlåda samt i en svarsgrupps dito.

Genom att aktivera transkribering av röstmeddelanden bekräftar du att det är OK att röstmeddelanden behandlas för transkribering av en underleverantör till lynes, och att denna behandling kan ske utanför Sverige.

Så här fungerar det

Med hjälp av AI-teknik analyserar vi det som sägs i röstmeddelandet och “översätter” ljudet till text. Transkriberingsfunktionen konverterar såldes tal till en text.

Använd transkribering i appen

 • När du har aktiverat transkribering kommer den synas

  • I din personliga samtalslogg
  • Som en notis (om aktiv) samt ett mejl (om aktiv) som innehåller en summering av transkriberingen

  Om du inte vill se transkriberingarna i din samtalslogg:

  1. I din samtalslogg, klicka på EYE.svg
  2. Toggla av visa transkriptioner av röstmeddelanden

  Om du delar en samtalslogg innehållandes en transkribering kan du välja att inkludera eller exkludera den.

 • När du har aktiverat transkribering kommer den synas

  • I svarsgruppens samtalshistorik, klicka på RECORDING.svg för att få upp hela transkriberingen

  Om du delar en samtalslogg innehållandes en transkribering kan du välja att inkludera eller exkludera den.

 • För att snabbt kunna hitta ett röstmeddelande kan du söka bland alla transkriberingar

  • Klicka på sökrutan SEARCH.svg
  • Klicka på MIC.svgoch skriv önskat nyckelord att söka på
  • Välj att se resultat i din egna röstbrevlåda PHONE 1.svg eller svarsgruppens OPERATOR.svg
  • Klicka på resultatet för att läsa innehållet

Aktivera transkribering

  1. Klicka på SETTINGS GEAR.svg
  2. Välj personliga inställningar
  3. Expandera EXPAND DOWN.svg listan telefon & konferens
  4. Klicka på röstbrevlåda
  5. Toggla på ON.svg på transkribera röstmeddelanden
 • Kräver behörigheten telefonisystem.

  1. Inne i svarsgruppens inställningar och rubriken hantering av samtal
  2. Expandera EXPAND RIGHT GRADIENT.svg röstbrevlåda
  3. Toggla på ON.svg transkribera röstmeddelanden

AI-tekniken förbättras kontinuerligt. Vissa felaktigheter i transkriberingarna kan förekomma.

Var denna artikel till hjälp?

0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

0 kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.