Survey 101

Burhan Kesapli
 • Uppdaterad

Åtkomst till Survey

 • Alla organisationer, oavsett växelpaket, kan köpa tilläggstjänsten
 • Pro-användare kan använda licensen

Öppna Survey

 • För att öppna Survey, klicka på SURVEY.svg

 

Vad är survey?

Vårt survey-verktyg är en kraftfull tilläggstjänst som tillåter er att genomföra en obegränsad mängd undersökningar

Licenser

Tilläggstjänsten har en typ av licens. Den heter:

 • Survey 

Licensen är inte låst till en användare. Du kan när som helst välja att flytta licensen till en annan användare, men två användare kan inte dela på licensen och använda den samtidigt.

Köp licensen

Licensen är inte inkluderad i något växelpaket, du behöver därför köpa den, innan du kan dela ut licenser till användare. Följ guiden här för att köpa en tilläggstjänst.

Du behöver ha behörigheten konto för att kunna köpa tilläggstjänster

Frågetyper 

Verktyget har en mängd olika frågetyper för att passa alla olika sorters undersökningar

  • Ja/nej
  • Radioknappar
  • Checkboxar
  • Fritext-svar
  • Likertskala
  • Semantisk skala, 5 svar
  • Semantisk skala, 7 svar
  • Visuell analog skala
  • Väljare
  • Datum
  • Tid
  • Nummer-input
  • Matris-frågor

Survey-team

 • Ett team är där undersökningen kommer att bli publicerad. Den kan endast se och editeras av medlemmar i det teamet. Om du är medlem i flera team kan du även ändra i vilket team du vill jobba med survey-verktyget.

  Varje team har egna enkätmallar, deltagarlistor, enkätutskick och resultat.

 • För att välja vilket teams du vill se och redigera:

  1. Klicka på teamet i toppen
  2. Välj och klicka på det teamet du vill se och redigera 

Enkätmallar

 • En enkätmall är precis som det låter, en mall för enkäter (undersökningar). Du kan använda det för att skapa standardmallar för NPS, medarbetarundersökningar och mycket mer. Vi rekommenderar att du skapar mallar för alla undersökningar ni kommer att genomföra upprepade gånger.

  Skapa en ny mall:

  1. Klicka på ADD_SQUARE.svg
  2. Ge mallen ett namn, t.ex. NPS 
  3. Lägg till ett välkomstmeddelande
  4. Lägg till ditt innehåll, alltså dina frågor, bilder inbäddad media osv
  5. Under avancerade inställningar kan du även aktivera ett tack-meddelanden & välja att ha numrerade frågor (Toggla på ON.svg / av OFF.svg ) 
  6. Klicka klar (Om du är i de avancerade inställningar)
  7. Klicka förhandsgranska om du vill se hur din nya mall ser ut
  8. Klicka på spara
 • Om du behöver redigera en befintlig mall gör du så här, 

  1. På mallen du vill redigera, klicka EDIT_PEN.svg
  2. Gör dina ändringar
  3. Klicka på spara

  Du kan även kopiera en enkätmall och redigera den. Klicka på COPY.svg och ge den ett namn

Deltagarlistor

 • En deltagarlista är en lista med personer du vill ska kunna delta i olika undersökningar, det kan vara en kundlista, en lista med anställda osv.

  När du skapar ett enkätutskick kan du importera en deltagarlista. För att skapa en ny:

  1. Klicka på ADD_SQUARE.svg
  2. Namnge den, t.ex. kundlista
  3. Lägg till deltagarna (Manuellt, från kontakter, importera från file eller klistra in från lista)
  4. Lägg till en variabel under avancerade inställningar (Frivilligt)
  5. Klicka på spara
 • Du kan redigera befintliga deltagarlistor. Expandera den du vill redigera EXPAND_RIGHT_GRADIENT.svg

  Du kan: 

  • Ändra namn
  • Lägga till fler deltagare ADD_ROUND.svg
  • Ta bort deltagareCROSS.svg
  • Redigera deltagare EDIT_PEN.svg
  • Ändra de avancerade inställningarna
  1. Expandera listan EXPAND_RIGHT_GRADIENT.svg
  2. Klicka radera
  3. Klicka på ja

Enkätutskick

 • Ett enkätutskick är den faktiska undersökningen. Under enkätutskick kan du skapa, välja mall, deltagare och mycket mer. 

  1. Klicka på ADD_SQUARE.svg
  2. Namnge ditt utskick
  3. Välj en mall (frågorna) eller skapa en ny
  4. Välj mellan en stängd eller öppen undersökning
  5. Lägg till deltagarna, förslagsvis från en lista du har skapat
  6. Välj om undersökningen ska vara anonym
  7. Välj om du ska kräva BankID-verifikation för åtkomst
  8. Välj hur du ska bjuda in (mejl, SMS, Choose how to invite (email, SMS, övrigt och skicka genom appen)
  9. Ställ in en påminnelse (frivilligt)
  10. Ändra de avancerade inställningarna (frivilligt)
  1. Expandera utskicket
  2. Klicka på radera
  3. Klicka på ja

  Deltagarna kommer inte längre ha tillgång till undersökningen. Alla inkomna svar förblir tillgängliga.

Resultat

 • Här hittar du alla svar på enkäterna, för att se dem: 

  1. Expandera rätt enkät EXPAND_RIGHT_GRADIENT.svg
  2. Under deltagande, klicka på visa resultat
  3. Du kan filtrera på alla deltagare eller utvalda (om de inte är en anonym undersökning)
 • Du kan se alla som inte besvarat din enkät genom att expandera listan. Du kan också klicka på "Hämta lista av obesvarade" för att ladda ner en excel-fil. Om du expanderar listan i appen kan du genom att klicka på VERTICAL_ELIPSIS.svg : 

  • Öppna undersökningen som en deltagare, på så sätt kan du hjälpa till att svara på den (exempelvis genom en telefonintervju).
  • Kopiera deltagarens länk till undersökningen
  • Skicka en inbjudan igen till deltagaren
  • Skicka en kommentar
 • Om du har variabelbaserade undersökningar är det här du ser dem svaren. Klicka på filen för att ladda ner dem. 

 • Under resultat, klicka på XLS för att ladda ner resultaten. 

 • Du kan välja att radera resultaten. Om du gör det kommer deltagarna inte längre ha tillgång till undersökningen och svaren kommer att raderas permanent. 

  Vi rekommenderar alltid att du laddar ner svaren och sparar dem för ev. framtida bruk och jämförelser.

Radera innehåll

 • Här kan du radera allt innehåll du och dina kollegor skapat genom att mass-radera. Du kan ta bort: 

  • Enkätmallar
  • Deltagarlistor
  • Enkätutskick
  • Resultat

Var denna artikel till hjälp?

0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

0 kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.