Aktivitetsstatus

Burhan Kesapli
 • Uppdaterad

Öppna aktivitetsstatus

Klicka SETTINGS_GEAR.svg välj personliga inställningar och expandera listan CLOCK.svg aktivitetsstatus.

Skapa en ny aktivitetsstatus

  1. Klicka ADD_SQUARE.svg
  2. Ge statusen ett namn, t.ex. Super-upptagen
  3. Välj tillgänglighetsläge (Tillgänglig / upptagen)
  4. Välj ditt visningsnummer när statusen är aktiv
  5. Välj hantering av inkommande samtal. T.ex. gå till röstbrevlåda. Du kan att ha olika hanteringar för olika nummer (mobil- & fastnäts-nummer) Toggla av OFF.svg för att hantera dina nummer separat
  6. Välj vad som ska hända vid inkommande VoIP-samtal
  7. Ställ in om du ska vara tillgänglig i svarsgrupper, toggla på ON.svg / av OFF.svg
  8. Skriv in en anteckning (frivilligt)
  9. Välj en sluttid (frivilligt). Ställer du inte in någon blir det "ingen sluttid" vilket innebär att du manuellt behöver ändra till ex. Tillgänglig när du inte längre vill ha satt aktivitetsstatus. 
  10. Klicka på spara

Redigera befintlig status

  1. Välj statusen du vill redigera från listan
  2. Klicka på den för att expandera
  3. Gör dina ändringar
  4. Klicka på spara

Radera en status

  1. Välj statusen du vill ta bort
  2. Klicka på den för att expandera
  3. Längst ner, klicka på ta bort & acceptera genom att klicka på ja
 • Om du har flera statusar och vill "börja från noll" kan du ta bort alla dina egna statusar genom att klicka på "Återställ alla statusar till systemstandard" och klicka OK

  Du kan inte återställa dina egna statusar efter att du klickat på OK. Så tänk till en extra gång innan du återställer allt.

Arbetsdag

Du kan ställa in dina arbetstider och vad för statusar du vill ha aktiva med dessa inställningar. 

Var denna artikel till hjälp?

0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

0 kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.