Aktivitetsstatus

Burhan Kesapli
 • Uppdaterad

Öppna aktivitetsstatus

Klicka SETTINGS_GEAR.svg välj personliga inställningar och expandera listan CLOCK.svg aktivitetsstatus.

Skapa en ny aktivitetsstatus 

  1. Klicka ADD_SQUARE.svg
  2. Ge statusen ett namn, t.ex. Super-upptagen
  3. Välj tillgänglighetsläge (Tillgänglig / upptagen)
  4. Skriv in en anteckning (frivilligt)
  5. Välj en sluttid (frivilligt). Ställer du inte in någon blir det "ingen sluttid" vilket innebär att du manuellt behöver ändra till ex. Tillgänglig när du inte längre vill ha satt aktivitetsstatus. 
  6. Välj ditt visningsnummer när statusen är aktiv. Toggla av OFF.svg om du vill ändra ditt visningsnummer beroende på om det är ett internt eller externt samtal. Därefter väljer du vilket nummer som ska visas för interna respektive externa samtal.
  7. Välj hantering av inkommande samtal. T.ex. gå till röstbrevlåda. Du kan att ha olika hanteringar för olika nummer (mobil- & fastnäts-nummer) Toggla av OFF.svg för att hantera dina nummer separat
  8. Välj om du vill ha en fördröjning innan samtalet kopplas till röstbrevlådan. T.ex. kan det ringa i 10 sekunder innan samtalet kopplas till röstbrevlådan - detta kallas även för mjuk hänvisning
  9. Välj vad som ska hända vid inkommande VoIP-samtal
  10. Ställ in om du ska vara tillgänglig i svarsgrupper, toggla på ON.svg / av OFF.svg
  11. Välj vilka enheter det ska ringa på
  12. Välj hur det ska ringa ut till mobila enheter
  13. Klicka på spara

Redigera din status & en annan användares status  

  1. Välj statusen du vill redigera från listan
  2. Klicka på den för att expandera
  3. Gör dina ändringar
  4. Klicka på spara
  1. Klicka på användaren för att öppna kontaktkortet
  2. Klicka på pennan EDIT_PEN.svgvid aktivitetsstatusen
  3. Gör dina ändringar
  4. Klicka på spara

  För att editera en annan användare behöver du ha behörigheten Användare & team. Du kan ändra aktivitetsstatus, visningsnummer, hantering av inkommande samtal, vidarekoppla nummer och lägga till en anteckning.

Radera en status

  1. Välj statusen du vill ta bort
  2. Klicka på den för att expandera
  3. Längst ner, klicka på ta bort & acceptera genom att klicka på ja
 • Om du har flera statusar och vill "börja från noll" kan du ta bort alla dina egna statusar genom att klicka på "Återställ alla statusar till systemstandard" och klicka OK

  Du kan inte återställa dina egna statusar efter att du klickat på OK. Så tänk till en extra gång innan du återställer allt.

Arbetsdag

 • Ställ in dina arbetstider och välj vilka statusar du vill ha aktiva så att du slipper hantera det manuellt.

  1. Klicka på Arbetsdag
  2. Välj EXPAND_DOWN.svg mellan anpassad och måndag - fredag
  3. Toggla på ON.svg "inkludera lunch" för att aktivera utlösaren för lunch
  4. Ställ in dina arbetstider
  5. Välj EXPAND_DOWN.svgönskad aktivitetsstatus för eventuell lunch, start och slut på din arbetsdag
  6. Klicka på spara

Var denna artikel till hjälp?

0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

0 kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.