Köp ett nytt abonnemang

Burhan Kesapli
 • Uppdaterad

Öppna upp menyn för att köpa ett abonnemang

Klicka på SETTINGS_GEAR.svg-> Organisationsinställningar -> Företagskonto -> Subs 

För att kunna köpa ett abonnemang i appen behöver du vara kontoägare eller ha behörigheten Konto

Köp ett nytt abonnemang

  1. Beroende på abonnemangstyp, klicka på köp Subs mobil/fast
  2. Välj bundet (pris enligt ramavtal) eller obundet (pris enligt nuvarande prislista)
  3. Välj samtalstaxa (fast/rörligt)
  4. Välj önskat datapaket
  5. Välj nummer (nytt/reserverat/specifikt/portera befintligt)
  6. Ange SIM ICC (20 siffror, finns på baksidan av kortet) eller välj eSIM och följ instruktionerna
  7. Välj om numret ska vara integrerat i växeln eller inte (växel/friliggande)
  8. Toggla på MEX om numret ska vara integrerat med växeln
  9. Tilldela numret till en användare
  10. Välj om användaren ska ha möjlighet att toppa upp datan
  11. Klicka på spara

  Vid in-portering av ett nummer behöver ni säkerställa att numret inte har någon bindningstid kvar. Läs mer om portering här

 • För att MEX:a en användare, klicka SETTINGS_GEAR.svg -> Organisationsinställningar -> Användarkonton -> Användare

  1. Sök fram användaren du ska MEX:a samt expandera den EXPAND_RIGHT_GRADIENT.svg
  2. Under Abonnemang & nummer, expandera EXPAND_DOWN.svg Telefonnummer
  3. Klicka på EDIT_PEN.svg bredvid det fasta numret du ska MEX:a med mobilnumret
  4. Under kopplat nummer, ange mobilnumret
  5. Klicka på Klar
  6. Klicka på Spara

Information

 • Om numret är kopplat mot växeln och har MEX innebär det att fastnätsnumret och mobilnumret är sammankopplade och fungerar tillsammans. Alla samtal går via växeln och funktionalitet som linjestatus och möjligheten att koppla samtal aktiveras.

 • Ett friliggande nummer innebär att numret inte har något att göra med växeln. Ni förlorar bland annat funktionalitet som linjestatus och möjligheten att koppla samtal. Alla inställningar hanteras på operatörsnivå och alla samtal går utanför växeln.

Var denna artikel till hjälp?

0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

0 kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.