Delade kontakter

Burhan Kesapli
 • Uppdaterad

Vem har åtkomst till kontakter? 

Öppna kontakter

 • Klicka SETTINGS_GEAR.svg välj din organisation och expandera listan Kontakter

Skapa en delad kontaktgrupp

  1. Klicka SETTINGS_GEAR.svg välj din organisation
  2. Expandera listan ADD_AVATAR_+.svgKontakter och klicka på delade kontakter
  3. Klicka på ADD_SQUARE.svg Skapa kontaktgrupp
  4. Ge den ett namn
  5. Välj om listan ska visas i användarens kontaktlista eller inte (toggla av / på ON.svg)
  6. Lägg till kontakterna (separat guide för detta steg finns nedan)
  7. Välj vilka som ska ha tillgång till listan (separat guide för detta steg finns nedan)
  8. Klicka på skapa

  Det finns flera olika sätt att lägga till kontakter och dela ut gruppen till användarna, se separata guider nedan för steg 6 & 7 om du djupdyka. 

Lägg till delade kontakter

Du kan lägga till kontakter på olika sätt. Klicka på ADD_SQUARE.svg för att få fram alternativen.

  1. Skriv in för- & efternamn, företag och befattning (frivilligt)
  2. Lägg till epost (frivilligt)
  3. Lägg till telefonnummer (obligatoriskt)
  4. Klicka på spara
  1. Välj en/flera kontakter från din personliga kontaktlista som du vill dela med andra.
  2. Klicka importera
 • Ladda ner exempelfilen som finns bifogad och använd den vid import, alt. strukturera er befintliga fil på samma sätt. 

  1. Klicka på ADD_SQUARE.svg för att ladda upp filen
  2. Kontrollera att uppgifterna som har lästs in stämmer och välj sedan Importera
  3. Klicka Lägg till

  När filen har laddats upp kommer ni se alla kontakter i listan. Om en kontakt inte läses in korrekt kommer det att visas i listan. Ni kan ta bort & redigera en kontakt i listan innan den importeras.

  1. Klistra in en lista med kontakter i inputfältet. Anänd formatet: "FirstName, LastName, email@address.com, +46701234567, Company, Title" (alla fält är frivilliga). Använd en separat rad för varje kontakt
  2. Kontrollera att uppgifterna som har lästs in stämmer
  3. Klicka på importera

Dela en kontaktgrupp

  1. Toggla på ON.svg för att dela med alla användare i er organisation
  2. Klicka på spara
  1. Klicka på EXPAND_DOWN.svg för att expandera listan med användare
  2. Välj en/flera användare som du vill dela kontaktgruppen med
  3. Klicka på spara
  1. Klicka på EXPAND_DOWN.svg för att expandera listan med roller
  2. Välj en/flera roller som du vill dela kontaktgruppen med
  3. Klicka på spara
  1. Klicka på EXPAND_DOWN.svg för att expandera listan med team
  2. Välj ett/flera team som du vill dela kontaktgruppen med
  3. Klicka på spara

Ta bort kontaktgrupp

  1. Expandera gruppen du önskar ta bort
  2. Klicka ta bort
  3. Bekräfta genom att klicka Ja

  När du tar bort gruppen försvinner allt innehåll och går inte att återställa.

Var denna artikel till hjälp?

0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

0 kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.