Portera ett svenskt nummer

Burhan Kesapli
 • Uppdaterad

Förutsättningar & information för att portera nummer

För att kunna portera nummer i appen behöver du vara kontoägare eller ha behörigheten Konto

Vill du flytta ditt mobilnummer från en annan operatör till lynes gör du en nummerflytt, en så kallad portering.

En portering kan tidigast ske 5 dagar fr.o.m. att vi har mottagit porteringsblanketten. Ha det i åtanke när du schemalägger en portering till ett specifikt datum i appen.

Du hittar porteringsblanketten (fullmakt för nummerflytt) längst ner på den här sidan. 

Portera nummer

 • Vid in-portering av ett nummer behöver ni säkerställa att numret inte har någon bindningstid kvar

  1. Skicka in signerad avtal till subs@lynes.io
  2. Säkerställ att det inte finns någon bindningstid hos nuvarande operatör samt att mobilnumret som ska porteras står registrerat på företaget
  3. Påbörja ett köp av nytt abonnemang
  4. Under punkten “Välj nummer” i guiden ovan väljer du portera befintligt nummer och fyller i informationen enligt ditt val

  Du ser status på en pågående poteringen på användaren om numret är tilldelat. Är numret inte tilldelat till en användare hamnar det under Otilldelade abonnemang.

 • Den nya operatören behöver skicka en porteringsförfrågan till oss. Förfrågan ska ställas mot samma organisationsnummer och företagsnamn som abonnemanget är registrerat på. Abonnemanget hanteras enligt vald sluthantering:

  • Abonnemang ska avslutas mot slutfaktura föråterstående avtalstid
  • Abonnemang ska tilldelas ett nytt nummer
  • Abonnemang ska ligga nummerlöst tillsvidare
 • För att kunna portera fastnätsnummer i appen behöver du vara inloggad som super admin

  Klicka på SETTINGS_GEAR.svg-> Organisationsinställningar -> Telefoisystem -> Fastnummer
  1. Vid in-portering av en nummerserie behöver ni säkerställa att numret inte har någon bindningstid kvar
  2. Skicka in signerad porteringsfullmakt till subs@lynes.io
  3. Klicka på Portera nummer
  4. Skriv in enskilda numret eller nummerserie som ska porteras. För att portera in nummerserie ex 0811223340-50 skriver du du in 08112233[40-50]
  5. Fyll i informationen enligt ditt avtal, datum för portering, företaget som äger numret osv.
  6. Klicka på Flytta

  Du ser status på en pågående porteringen. Nummerserien hamnar det under Otilldelade fastnummer.

 • Portera in mobilnummer som super admin

  Klicka på SETTINGS_GEAR.svg-> Organisationsinställningar -> Telefoisystem -> Mobil nummer
  1. Vid in-portering av en nummerserie behöver ni säkerställa att numret inte har någon bindningstid kvar
  2. Skicka in signerad porteringsfullmakt till subs@lynes.io
  3. Klicka på Portera nummer
  4. Ange mobilnumret som ska porteras.
  5. Fyll i informationen enligt ditt avtal, datum för portering, företaget som äger numret osv.
  6. Tilldela numret en användare (frivilligt)
  7. Klicka på Flytta

  Du ser status på en pågående porteringen. Mobil numret hamnar det under Otilldelade/tilldelade mobilnummer när numret har porteras.

FAQ

 • Ditt nya SIM-kort skickas med normal postgång direkt efter beställning och kommer vanligtvis inom några dagar

 • Ditt gamla simkort slutar fungera i samband med att porteringen går igenom

Var denna artikel till hjälp?

0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

0 kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.